Eğitim Uygulamalarındaki Presiplerimiz KARŞIYAKAM

Eğitim Uygulamalarındaki Presiplerimiz

KARŞIYAKAM ANAOKULLARI EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ 


sampleimage_4.jpg


Kurumsal eğitim, çocuk için yapılacak uygulamaların en başından en sonuna kadar önceden bilinmesi ve çerçevelerinin belirlenmiş olmasını gerektirir. Bunu yapabilmek de ancak “eğitim programı” ile mümkündür. 
KARŞIYAKAM ANAOKULLARINDA, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği "36-72 Ay Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulanmasını öngördüğü eğitim programı, Milli Eğitimin Amaçları-Okul Öncesi Eğitimin Amaçları-Gelişimsel Amaçlar-Hedef ve Kazanılması Beklenen Davranışlar-Etkinlikler şeklinde, sıralama ile uygulanmaktadır. 

‘Küçük Çocuk Eğitimi’ çok önemli bir temele dayanır: Çocuğu varolan yapısıyla, genetik donanımıyla, iç potansiyeliyle geliştirmek, onu keşfetmek, yeteneklerini ortaya koymasına, gerekli becerileri kazanmasına rehberlik etmek. 
Çocuk, yeni doğduğu zaman, boş beyaz bir sayfa değildir.Genetik donanımı, iç potansiyeli, keşfedilecek özellikleri ve yetenekleriyle gelişip büyümeye aday bir kombine varlıktır. Eğitim, bu varlığı aşama aşama geleceğine hazırlama sanatıdır. 

Eğitimin Aşamaları Nelerdir? 

Öncelikle, başarılı bir eğitim için, gelişimin ‘kritik periyotları’nı bilmek, bunları dikkate almak gerekir. 
Çocuğun ‘kritik periyotları’, 0-1 yaş arasının bağımlılığından kurtulması, yürümesi, konuşması, tuvalet eğitimine hazırlanması, duygularını kontrol etmeyi öğrenmesi, strese karşı dayanıklılık kazanması gibi önemli aşamaların kavşak noktalarıdır. 
Çocuğun eğitimi, onunla beraber, onun hazır olduğuna işaret etmesi, onun öncülüğüyle yapılmalıdır.Çocuğun istemediği, hazır olmadığı, kapasitesine uygun olmayan çabalar sonuç vermez ve başarısız olur. 

Çocuk Nasıl Öğrenir? 
Çok önemli bir nokta da çocuğun nasıl öğrendiğini bilmektir. Çocuk üç yolla öğrenir: 
1-Modelle öğrenme: 
Çocuk bir işin nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini ‘örneklerle’ öğrenir.Bu örnekler; anne-baba, aile bireyleri, eğitmenler, bakıcılar, çocuğun yaşıtları ve başka çocuklardır. 
2-Davranışla öğrenme: 
Çevresindeki davranışlar da çocuğun öğrenmesinde önemli bir kaynaktır.En yakınlarından başlayarak çevresi, televizyonda gördüğü, çizgi filmlerdeki davranışlar onun için önemli öğrenme kaynaklarıdır. 
3-Bilişsel Öğrenme: 
Çocuk kendisine söylenenleri algıladığı zaman bilişsel yolla öğrenmeye başlar. 
Ses iletileri, sözel iletiler etkili olduğu oranda çocuğun öğrenme yolu olurlar. 
Genel olarak ‘çocuğun öğrenmesi’,her üç yolun ‘tutarlı bir bütün oluşturması’ ile olumlu yoldan sağlanır. 
Modelin, davranışın ve bilişsel iletilerin çelişik, karışık olduğu zamanlarda çocuk öğrenmekte zorlanır. 
Çocuğun öğrenme yolları kadar, iletilerde baskı olmaması, sevgiyle davranış, dikkat sürelerinin dikkate alınması da önemlidir. 


Yaparak Eğitme Nedir? 
Bilinen bir söz; 
‘Duyarsam işitirim, 
Bakarsam görürüm, 
Yaparsam öğrenirim’ der. 
Öğretilmek istenen şeyi ‘çocuğun yaparak başarması’ en etkin öğrenme yoludur. 
Hem zihinsel işleme, hem duygusal katılıma dayalı ‘yaparak eğitme’, Montessori yönteminin temelidir. 
Çocuklar her şeyi ‘kendileri yaparak’ öğrenirler. Annelerinin ve babalarının uygulamaları onlara ‘öğretmez’. 

Onun için de; 
-Çocuk yürümeli, koşmalı, tırmanmalı, kaymalı, yaşına uygun motor becerileri kazanmalıdır. 
-Çocuk istekli olduğu zamandan başlayarak 1.5-2 yaşından itibaren kendini beslemeyi öğrenmelidir.Başlangıçta yardım edilse de bu yardımın amacı çocuğun ‘kendi yemeğini yemesini öğrenmesi’ olmalıdır. 
-Giyinme ve soyunmayı öğrenmelidir. 
-Oyun oynamayı, oyun kurmayı, oyuncaklarını toplamayı öğrenmelidir. 
-Resim yapmayı, 
-Şarkı söylemeyi, müzik ritmini, tempo tutmayı öğrenmelidir. 
-Yapabileceği her şeyi yapmasını sağlayan ortamı ve araç-gereçleri hazırlamalı, yapmasını istemeli , yapamadıkları da öğretilmelidir. 
Eğitimle Nelerin Kazanılması Amaçlanmaktadır? 
Öncelikle ‘kişilik gelişimi’ amaçlanır.Doğuştan varolan kişiliğin gelişimi eğitimin temel amaçlarından birisidir. 
‘Karakter gelişimi’ de eğitimin temel amaçlarının başında gelir. 
‘Akademik zekâ ‘gelişimi, 
‘Duygusal zekâ’ gelişimi, 
‘Sosyal zekâ’ gelişimi, 
eğitimle sağlanacak amaçlardır. 
0-6 yaş eğitimi, sonraki bütün eğitim süreçlerindeki başarının temelidir. 
Bu dönem başarılı olursa, yaşam başarısı için çok sağlam bir temel oluşur. 
Eğitimin başarısı da çocuğun bu alanlarda ulaştığı düzeyle ölçülür. 
Başarılı bir ‘0-6 yaş Eğitimi’ alan çocukta şu özellikler kazanılmış olmalıdır: 
-Yetkin kişilik 
-Sağlam karakter 
-Karşılaştığı durumları doğru algılayan, sorunlarını çözen Akademik Zekâ, 
-Duygularını bilen, tanıyan, yöneten Duygusal Zekâ, 
-Doğru iletişim kurabilen, empati yetisi gelişkin Sosyal Zekâ, 
-Özgüvenli, kendi kararlarını ölçerek verebilen, hedeflerini seçebilen, bu hedeflere yürüme cesaretine, kararlılığına sahip olan, yapma iradesini kazanmış başardığıyla başı dönmeyen, başarısızlıkla yıkılmayan özgün düşünen insan. 

Bu Eğitimi Kimler Yapacaktır? 
Küçük çocuk eğitimi, çocuk doğduğu anda başlar ve ilk eğiticiler anne, baba ve çocuğa bakanlardır. 
Daha sonraki eğitim dönemi, bu konuda eğitim almış eğitimciler tarafından yapılmalıdır. Eğitimsiz insanların çocuk üzerindeki etkileri alışılmış davranışların çerçevesinde belirlenir.Oysa, çocuk eğitimi sürekli yenilenen bilgilere ve bu bilgilere dayalı davranışsal yöntemlere gerek gösterir. 
Bu konu için eğitilmiş eğitimcilerin de sürekli yenilenen bilgilere ve davranışlara gereksinimi vardır. 
Her koşulda çocuk, hem kendi ailesi tarafından hem de kurum eğitimcileri tarafından birlikte eğitilecektir. 
Onun için de eğitimin amaçlarının ve yöntemlerinin aile ile çocukevi tarafından ortaklaşa yürütülmesi gereklidir. 
Bu paylaşım çocuk eğitiminin en önemli ilkelerinden birisidir. 
Sevgili anne babalar, K ARŞIYAKAM ANAOKULLARI eğitim programımızı, bu yaş çocuğunun yaşamındaki tipik gelişimsel dönüm noktalarını baz alarak hazırlıyoruz. 
Programımızı geliştirirken, çocuklarımızın güçlü noktalarını, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle çocuklar hem yeni öğrendikleri becerileri uygulama, hem de bireysel kapasitelerinde gelişme imkanı buluyorlar. 
Çocuklarımızın fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçları ile ailelerinin bireysel ihtiyaçları arasında bir denge oluşturarak size ve çocuğunuza özel bir hizmet sağlıyoruz. 

Hedeflerimiz; Kendileri olmaları ve kendi hızlarında gelişebilmeleri, kendilerini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilmeleri, yaratıcı, sevgi dolu ve hayal gücü kuvvetli bireyler olabilmeleri, bağımsızlığı öğrenmeleri, problemlerini çözebilmeleri, dayanışmayı öğrenmeleri, yardımsever ve bir bütünün parçası olmanın gururunu hissetmeleri, özgüven, emniyet ve gerçeklik duyguları kazanabilmeleri, kendi duygularını çözümlemeleri yolu ile, çocuklarımızın mutlu birer birey olmalarını sağlamak. 

Siz ailelerimizin; Çocuğunuzun evden uzak ilk yaşantısının bir parçası olmanızı sağlamak, çocukların dünyayı nasıl algıladıklarına ve davranışlarının nasıl şekillendiğine dair bir farkındalık kazandırmak, okul - veli - öğrenci ilişkisi sonucu, çocuklarla iletişim tekniklerinden haberdar olmanızı sağlamak ve Ana sınıfı öğrencilerimizi İlkokula hazırlamak.