İlkokula Hazırlık  

İlkokula Hazırlık

KARŞIYAKAM'DA İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 
İlkokula hazırlık çalışmaları, anaokullarında kazanılan bir dizi gelişme basamaklarının sonucudur. Bu hazırlık okulumuzda okuma yazma becerilerinin yanı sıra çocuğun anlayış, tavır, yetenek ve beceri gelişimlerini de kapsar.
Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızın aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.
  • Göz – el uyumunu sağlamak, 
  • Söyleyeni dinleme ve anlama 
  • Kalem tutmaya çalışma
  • Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğu geliştirme 
  • Gözün sol- sağ uyumunu geliştirme
  • Baş –son, üst – alt, birinci sıra – 2.sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi,
  • Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme 
  • Sözlü ifadelerin gelişme, yeni sözcükler öğrenme