DRAMA

DRAMA

 • Drama, bireyler arası etkileşimi ve iletişimi geliştirerek, bir sözcük,bir durum ya da bir konunun oyunlarla, tiyatro etkinlikleriyle beraber anlatmak  yaşatarak gösterip öğretmektir.
   
 • Drama, insanların hayatları boyunca kurdukları hayalleri, tasarımları eyleme dönüştürerek yapmaktır.
   
 • Drama, bir yönlendiren tarafından hayallerinin veya kurgularının destekleyici materyallerle birlikte tiyatrosal eğitimlerle, davranış ve seslendirmeyle etkili bir şekilde öğretmen yöntemidir.
   
 • Drama, doğaçlama sanatından yola çıkarak soyut olan olayların, kavramların, karakterlerin somut olaylara dönüştürülerek aktarılma sanatıdır.
   
 • Drama, bir insanın içinde potansiyelin ortaya çıkmasına, hayallerini aktarmasına, kendini keşfetmesine yardımcı olan ve onun hayal gücüne en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan bir sanattır.
   
 • Drama, kişilerin bireysel veya gruplar halinde tiyatrosal eğitimlerle kendilerini, dünyayı, hayatı öğretmeyi hedefleyen sanatsal bir çalışmadır.

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin