SAYI , SAYMA, ZEKA GELİŞİM, PROBLEM ÇÖZME

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

.Bilişsel gelişimi desteklemek.

Basit problemleri çözme yeteneği geliştirmek.

Basit problemleri anlayabilme yeteneğini geliştirmek.

Ritmik sayma becerisini geliştirmek.

Sayıları  yazabilme becerisi kazandırmak.

Kümeyi ve kümeler arası ilişkileri kavratabilmek.

Ölçmeyle ilgili kavramları kazandırmak.

Temel geometrik şekilleri (kare, daire, dikdörtgen, üçgen gibi) kavratabilmek.

Tam, yarım ve çeyrek gibi kesir kavramlarını kazandırmak.

Belli özelliklere göre oluşturulan basit şekilli grafikleri yorumlama becerisi

DİĞERLERİ

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin