• Slidebg
    İçerik giriniz
  • Slidebg
    İçerik giriniz
  • Slidebg
  • Slidebg
Karşıyakam Anaokulları
Image

B?Z K?M?Z?

GÜVENLE GELECE?E ELELE
E??T?M, ÇOCU?U SEVMEKLE BA?LAR
KAR?IYAKAM ANAOKULU'NDA

 * Kendisine güvenen, yurdunu ve milletini seven, sayan , amaçlar? olan , çal??kan bir nesil yeti?tiriyoruz..
 * Mezunlar?m?z referans?m?zd?r..
 * Her çocuk tek ve özeldir..
 * Çabam?z sevgi dolu bir ortamda, her çocu?un kendi ya? özelliklerine, ki?isel geli?imine uygun olarak yeti?mesini sa?lamakt?r..
 * Çocu?unuzun Okul Öncesi E?itimini;
    Tesadüflere de?il, Kar??yakam Anaokulu' na birakin..
 * Çocuk olmak güzeldir..
KAR?IYAKAM ANAOKULU
Bostanl? ?ubemiz 17. yil,  Ata?ehir ?ubemiz 13 y?ll?k geçmi?e sahip bir okullard?r..
 Amac?m?z; Çocuklar?m?z?n kendisini, ailesini, yurdunu ve milletini seven sayan mutlu, kendine güvenen bireyler olarak yeti?mesine yard?mc? olmakt?r.
 ?lkemiz ‘Oyun içi e?itimdir’
 Çocuklar için ya?am? ö?renme arac? olan ‘oyun’ çocu?un Psiko-Motor ,Sosyal - Duygusal, Dil ve Öz bak?m alanlar?ndaki geli?iminde etkili olmaktad?r.
Her çocuk yetenekleri ile do?ar. Bu yetenekleri ortaya ç?karma konusunda duyarl?y?z. Bu güne kadar ki e?itimimizde bunu ba?arm?? olman?n mutlulu?unu ya??yoruz..   
 Çocuklar?m?z? yar?nlara haz?rlarken çocukluklar?n? da doyas?ya mutlulukla ya?ayabilme imkan? sunuyoruz.

EĞİTİM

HALK OYUNLARI BALE

DEĞERLER EĞİTİMİ

ROBATİK KODLAMA

YABANCI DİL EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

DRAMA

GIDA VE HİJYEN

Resim Galerimiz

Blog